NOVE ZAŠTITNE DIGITALNE LEĆE!

30.11.2017 - 15:43

Pametni telefoni, tableti, kompjuteri i televizija neophodan su dio naših života, uz pomoć kojih se socijaliziramo, informiramo, učimo, educiramo, radimo, igramo, opuštamo i pratimo svijet. 4 različita uređeja upotrebljavaju se za vrijeme rada, obrazovanja i u slobodno vrijeme. Dok čak 64% ljudi provede za računalom 4 ili više sati dnevno. Upravo sati za računalom razlog su zamora oka. Zaštita očiju tijekom rada na računalu i zaštitne naočale za rad na računalu postali su neophodni. Bez obzira na dioptriju, treba spriječit zamor i napetost oka prilikom bliskog rada pred digitalnim uređajima.


Upravo nove jednojakosne digitalne EYEZEN leće s 3 moguće optimizacije dioptrije, ovisno o godinama i akomodaciji nosioca, sprječavaju zamor oka. 

Nova Eyezen digitalna leća pruža zaštitu očiju tijekom rada na računalu. Za mlade u dvadesetima (20-34 godine), za mlade presbiope(35-44 godine) i za presbiope (+45god). 
Naočalna leća pogodna je za cijeli dan. Opušta vaše oči i služi kao zaštita očiju tijekom rada na računalu. Bilo da ste mladi korisnik koji dobro vidi, ali ste izloženi suvremenom načinu života i tražite trajno rješenje za zaštitu očiju tijekom rada na računalu, ili ste presbiop korisnik te vam treba korekcija prilikom gledanja na blizinu. Ove digitalne leća možete nositi cijeli dan i bez smetnje se kretati po prostoru.


Naša klijentica se uvjerila kako joj je vid jasniji sa manje napora pri radu na blizinu.

ZAŠTITNE NAOČALE ZA RAD NA RAČUNALU - BEZ DIOPTRIJE 
Sa novom generacijom digitalnih EYEZEN naočalnih leća omogućuje mladnim korisnicima potpunu zaštitu očiju tijekom rada na računalu. Smanjuje fizičku nelagodost, koja se osjeti nakod dva ili više sati upotrebe digitalnog ekrana. I sa zaštitinim slojem na leći štiti oko od štetnog plavo-ljubičastog svijetla, a izvor su LED i fluorescentna svijetla koji su ukomponirani u moderne uređaje (računala, tablet, mobitel i dr.). Preporuča se takva zaštita od svijetla cijeli dan, jer štetno plavo-ljubičasto svijetlo može biti jedan od glavnih uzorka preranog starenja oka i može ubrzati pojavu AMD-a (makularne degeneracije). 

ZAŠTITNE NAOČALE ZA RAD NA RAČUNLAU - EYEZEN LEĆE ZA PREZBIOPE 

Eyezen digitalna leća može korigirati ako je prisutna dioptrija za daljinu (stalno nošenje), a imate problema sa fokusiranjem na blizinu. Kako nebi nepotrebno radili drugi par naočala samo za rad pred digitalnim uređajima (računalo, tablet i sl.) Nova digitalna leća ima ukalkuliranu zonu blizine, kako bi se prilikom upotrebe digitalnih uređaja u skladu s Vašim godinama adekvatno korigirao vid pri gledanju na blizinu. 

 ZA BESPLATNO SAVJETOVANJE I  KONTROLU VIDA JAVITE NAM SE OVDJE !